Kontakt


Miroslav Krasňan – GLOBAL
Fedinova 6
851 01 BRATISLAVA

Telefón: +421/905 691 378
E-mail: info@svetlozkamena.sk

IČO: 37083279
DIČ: 1025580908
Reg: Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-8404